Нэр өгөгдөөгүй

Main IPE perspectives in comparison

18:44 , 2007-01-09 .. Холбоос

IPE Perspectives in Table

 

 

 

Realism (mercantilism, neo-mercantilism, economic nationalism)

Liberalism (Orthodox, Interventionist, neoliberalism, interdependence and regime theories)

Historical Structuralism (Marxism, Dependency theory, World System theory)

Main thinkers

Machiavelli, Thucydides, Hans Morgenthau, Alexander Hamilton, Friedrich List

John Locke, Adam Smith, David Ricardo, John M.Keynes, Karl Polanyi, Friedrich Hayek, Ludwig von Mises, Milton Friedman

Karl Marx, Friedric...Historical overview of Int'l political economy: Session 1

18:43 , 2007-01-09 .. Холбоос

Historical overview of IPE

Cohn:

-IPE before WW 2

-Postwar economic management

Pearson & Payaslian:

-Origins of Modern IPE 1600s-1860s,

-Growth of Industry, Technology and Empires: 1870s-WW2

-Emerging IPE: 1980s, 1990s and present

Origins of the Modern IPE

Fairly developed zones

-Mediterranean: Venice, Genoa, Byzantine Empire, Ottoman Empire, Maghrib,

-Africa: Ghana, Mali Empire, Songhay, transsaharan trade route,

-Indian Ocean, South China Sea, Chinese Empire, Silk Road,

-Amerindian Empires: Maya, Aztecs, Incas

1600s-1800s

Portugal , Spain (occupation, crusade)

Netherla...Hicheel 3 : Neoclassical economy Pol Econ Basics

18:41 , 2007-01-09 .. Холбоос

Хичээл 3

 

Неоклассик эдийн засаг

 

Энэ урсгалын хамгийн гол төлөөлөгчид нь Альфред Маршалл /Principles of Economics, 1920/ , А.С.Пигу /Ажилгүйдлийн онол, 1933/ нар ордог.

 

Хоёр гол санаа дэвшүүлсэн : Нэгд, үнэлгээний сэтгэл ханамжийн тухай санаа, хоёрт, ахиуцын тухай арга зүйн чухал хэрэгслийг боловсруулсан.

Эндээс эдийн засаг гэдэг нь зөвхөн материал баялгийн үйлдвэрлэл гэхээсээ илүү хүний үйлдлийн логик гэдэг утгаар нь үзэх болсон.

 

Неоклассик онолын бүтэц

 

Хүмүүс хязгаарлагдмал сонголт хийх тухай ...Classical school in polit econ basics

18:41 , 2007-01-09 .. Холбоос

Хичээл 2

Сонгодог улс төрийн эдийн засаг буюу Классик урсгал

 

18-19-р зууны үеийн Классик эдийн засагчид усл төрийн эдийн засаг гэсэн нэр томьёог анх удаа хэрэглэжээ. Энэ урсгалд Адам Смит /Wealth of Nations 1776 он/, Дэвид Рикардо, Жон Милль /Principles of Political Economy 1848/, Физиократууд болон зарим тохиолдолд К.Марксыг хүртэл оруулдаг байна. Учир нь зарим судлаачдын үзэж байгаагаар Маркс капитализмыг буюу зах зээлийн тогтолцооны механизмыг гүн гүнзгий судалж байсан байна.

Сонгодог улс төрийн эдийн засгийн ...Draft Syllabus for the Intro to Pol Econ; 2003

18:39 , 2007-01-09 .. Холбоос

Provisional syllabus for the

Introduction to Political Economy 401

 

The aim of the course

 

         By this course, it is meant to give students the basic concepts of political economy and major theoretical schools or approaches in alternatives and development models of different political economies of different region across the world. The class is divided into two sections: First part will focus on theoretical discussion of political economy and the second part will focus on the application of the theories di...Basics of Political Economy: What is it?

18:38 , 2007-01-09 .. Холбоос

Улс төрийн эдийн засаг

Хичээл 1

 

Political Economy (Greek, oikonomia-the management of a household or family, politike-pertaining to the state)

 

Улс төрийн эдийн засаг нь нийгмийн амьдралын улс төрийн хүрээ болон эдийн засгийн хүрээний салшгүй холбоо харилцааг нээн илрүүлэхэд чухал үүрэгтэй байдаг бөгөөд үүгээрээ өөрөө судалгааны обьектэд хандах өвөрмөц хандлага болж байдаг ажээ.

Хэдий тийм боловч улс төрийн эдийн засаг гэдгийг цэвэр эдийн засгийн ухаанд хамруулах хандлага байдаг байна. Тухайлбал,  /Католик Нэ...Lecture: Realism as one of the main perspectives of International Political Economy

18:37 , 2007-01-09 .. Холбоос

Олон улсын улс төрийн эдийн засаг дахь онолын үндсэн урсгалууд: Реализм

 

Янз бүрийн онол сургаалиуд байдаг боловч тэр бүгдийг үндсэнд нь Либерализм, реализм, түүхэн структурализм гэж хувааж үздэг. Гэвч эдгээр нь зарим тохиолдолд харилцан хутгалдах, зааг ялгаа нь бүрхэг байх нь тааралддаг.

 

Эдгээр урсгалуудыг авч үзэхдээ дараахь үндсэн байдлаар авч үзэв.

 

Үүнд:

 

Онолын үндсэн зарчмууд

1 Төр, нийгмийн бүлгүүд, хувь хүмүүс ямар үүрэг гүйцэтгэдэг тухай

2 Олон улсын эдийн засгийн харилцааны мөн чанар, зорилгы...Lyrics of Some national anthems

18:35 , 2007-01-09 .. Холбоос
 • Canada

  O Canada, terre de nos aieux,
  Ton front est ceint de fleurons glorieux.
  Car ton bras sait porter l'йpйe,
  Il sait porter la croix.
  Ton histoire est une йpopйe
  Des plus brillants exploits.
  Et ta valeur, de foi trempйe,
  Protйgera nos foyers et nos droits.
  Protйgera nos foyers et nos droits.

  English:

  O Canada!
  Our home and native land!
  True patriot love in all thy sons command.

  With glowing hearts we see thee rise,
  The True North strong and free!

  From far and wide,
  O Canada, we stand on guard for thee.

  God keep our land glorious and free!
  O Canada, we stand on guard for thee.

  O Canada...
Shanghai Cooperation Organization

18:30 , 2007-01-09 .. Холбоос

 One of my term paper 2002, might be interesting

 

 

Shanghai Cooperation Organization

Introduction

This paper will examine the newly emerging Shanghai Cooperation Organization uniting Russia, China, Tajikistan, Kazakhstan, Kyrgyzstan and Uzbekistan and its implication for the security context in the Asia pacific region. This organization called in the beginning as “Shanghai-5”, intensifies its activities with the increased internatio...BDM

18:28 , 2007-01-09 .. Холбоос

Sain baina uu. Ta minii blogd tavtai moril.

Sanal huseltee bichij baigaarai.Миний талаар:

Нүүр хуудас
Миний танилцуулга
Бичлэгийн сан
Найзууд
Зургийн цомог

Холбоосууд


Ангилалууд


Сүүлийн бичлэгүүд

Main IPE perspectives in comparison
Historical overview of Int'l political economy: Session 1
Hicheel 3 : Neoclassical economy Pol Econ Basics
Classical school in polit econ basics
Draft Syllabus for the Intro to Pol Econ; 2003

Найзууд

freeringtones comtmobile-ringtonese317 free ringtone samsungbubble bobble ringtonesreal ringtone sublimemichael harrington povertyatt ringtone wirelessvoice ringtones for verizon wirelesscellular free motorola phone ringtone usfree rington verizon